بارکدخوان چند پرتو رومیزی هانیوِل Honeywell Solaris 7980