بارکد خوان رومیزی چند پرتو هانیول Honeywell 7980 2D