فیش پرینتر ،فیش پرینتر 6 سانتی،فیش پرینتر ارزان،اسکار