فراخوان گارسون

فراخوان گارسون اسکار

0 بررسی
در انبار موجود است

بازنگری سریع

عملکرد این دستگاه بدین صورت است که مشتری با استفاده از دکمه هایی که بر روی دستگاه قرار دارد(فراخوان ,نوشیدنی,صورتحساب ) درخواست خود را اعلام می کند. گارسون با توجه به لرزش ساعت گیرنده بدون اینکه آرامش محیط رستوران به هم بخورد متوجه می شود که مشتری کدام میز چه خواسته ای دارد.